top of page
Po prawej stronie znajduje się polskie tłumaczenie   "Training Course for Judges and Pilots "- prezentacja, która zawiera wszystkie informacje niezbędne do udziału w zawodach IMAC w Polsce lub za granicą.  
Polecamy zapoznanie się z tym materiałem.
Tłumaczy on reguły zawodów oraz umożliwia prawidłowe odczytanie i wykonanie programów akrobacji niezbędnych do uzyskania maksymalnej ilości punktów w zawodach.
 
IMG_1523_.jpg
Kurs szkoleniowy IMAC w języku angielskim
bottom of page